Vstup

Advokát zabývající se zastupováním právnických i fyzických osob v občanských
a obchodních sporech, obhajobou fyzických osob v trestním řízení i právními vztahy k nemovitostem.